11.11.2019 г.

Днес Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) отбелязва своя
10 годишен юбилей!

Защото заедно сме по-силни и по-успешни!През 2009г. една от първите консултантски компании по европейско финансиране покани най-големия си конкурент да основат сдружение на евроконсултантите, за взаимопомощ и в помощ на държавата в усвояването на европейските пари. В незрялото и грубо конкурентно общество, което България беше тогава, такова начинание звучеше екзотично и дори обречено.

11 компании влязоха в него, без да се познават помежду си, водени най-вече от желанието да споделят недоволството от бавно функциониращата, произвеждаща непрекъснати грешки и неуредици, администрация на европейските фондове тогава. Никой от основателите нямаше ясна визия, нито вяра какво и как едно сдружение може да промени в едва прохождащия, огромен и изключително сложен механизъм на управление на европейските пари.

Днес, въпреки честата разруха предизвикана от политически интереси, държавата управлява много по-успешно и организирано европейските фондове, отколкото основателите на БАКЕП можеха да си представят, дори и в най-смелите си мечти. Не можеха и да мечтаят за ролята, която БАКЕП извоюва и изигра по този труден път: 39 от най-уважаваните консултантски компании и независими експерти като членове, 155 срещи с управителните органи на оперативните програми, 331 становища по управлението и планирането им, членство в 47 Комитета за Наблюдение и Работни групи, 190 статии и интервюта в медии........

За десет години БАКЕП стана един от най-разпознаваемите и несменяеми партньори на администрацията управляваща европейските фондове, независимо от честите политически смени и деструктивна политическа намеса. Такава роля се изгражда чрез последователна, праволинейна защита единствено на дългосрочен и обществен интерес, без съобразяване с конюктура, без борба за моментна, индивидуална печалба.

Членовете на БАКЕП представят много по-красноречиво историята и постиженията на БАКЕП в този филмов разказ.
Новини

Проведе се Годишното
общо събрание на БАКЕП

Проведе се Годишното общо събрание на БАКЕП

а 17 април 2019 г. се проведе Годишното общо събрание на Българска асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). Вижте още...

Българската асоциация на консултантите по Европейски програми

Българската асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) е първата и единствена по рода си неправителствена професионална организация на консултантски компании и независими експерти, чиято сфера на дейност е фокусирана върху пълноценното и ефикасно усвояване на средствата от Европейските фондове, като инструмент за постигането на целите на регионалната политика на Европейския съюз.

Учредяване

Една от съществените предпоставки за учредяването на БАКЕП бе ниската степен на реална асимилация на предоставените на Република България финансови средства за устойчиво повишаване на конкурентноспособността й и подобряване на цялостното й социално-икономическо развитие, което породи необходимостта от наличието на ефективен и надежден партньор за правителството на Република България при приложението и управлението на Европейските фондове, който да съдейства за налагането на прозрачни правила и борба с корупционните практики и да предоставя висококвалифицирана експертна помощ на публичния и частния сектор при усвояване на средствата по Европейските програми.Въз основа на проведеното на 30 октомври 2009 г. учредително събрание и взетото единодушно решение за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел БАКЕП – сдружение за осъществяване на дейност с обществена полза, на 06 ноември 2009 г. Софийският градски съд взе решение по фирмено дело номер 650/2009 за вписване на БАКЕП в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


Ползи от членството

  • Фокусирани усилия за подобряване на условията и средата за развитие на всички членове, което практически води до повишени печалби;
  • Пряк достъп до висши държавни служители, пред които се поставят наболели проблеми, казуси и нормативни пречки и лобиране за по-бързото им решаване;
  • Защита на репутацията, имиджа и интересите на членовете;
  • Участие в съвместни мероприятия с представители на международни организации, където се създават реални бизнес контакти и се набират нови клиенти;
  • Бърза информация за очаквани промени в бизнес средата и възможности за приспособяване към тях;

Цели и мисия

Както частният бизнес, така и общественият сектор на Република България трябва да се възползват в максимална степен от предоставеното финансиране и безвъзмездни помощи по множество разнообразни проекти и програми, посредством които регионалната политика на ЕС цели прехвърлянето на ресурси от богатите към по-бедните райони на общността, които се нуждаят от модернизация и повишаване на конкурентноспособността им, като се спазват принципите на устойчивото социално-икономически развитие. За сравнително нови страни-членки като България, това е практически единственият сигурен начин за бърза икономическа интеграция и чувствително намаляване на различията в стандарта на живот и условията за развитие.

Мисията на консултантите по усвояването на евросредствата е да осъществят и гарантират качествена подготовка, изпълнение, управление и отчитане на проектите, доказвайки целесъобразността на инвестиционната идея и улеснявайки цялостния процес за отпускане и получаване на субсидиите, както за самите бенефициенти, така и за Управляващите органи по съответните програми.

Концентрирайки задълбочените познания и натрупания опит на своята подбрана членска маса, БАКЕП представлява уникална по свояща същност и специфика професионална структура, която предоставя безвъзмездно и своевременно своята експертна помощ на органите, носещи отговорност пред Европейската комисия, за успеваемостта и ефикасността от приложението на еврофинансирането в Република България. Продължава...

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)