Асоциацията на консултантите по европейски програми призовава да не се намаляват грантовете за сметка на кредити за бизнеса в Националния план за възстановяване и устойчивост

Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) изпрати отворено писмо до служебното правителство и Президента на Република България, за да изрази несъгласие с промените в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), чрез които безвъзмездната помощ за бизнеса е намалена за сметка на увеличение на финансови инструменти, представляващи гаранции по кредити и фондове за дялово финансиране.

В преработения от служебното правителство План за възстановяване се предвиждат 800 млн. лв. за финансови инструменти, представляващи. гаранции по кредити и фондове за дялово финансиране, и САМО 400 млн. лв. за безвъзмездна помощ за инвестиции, докато в първоначалния проект на НПВУ безвъзмездната помощ за бизнес инвестиции бе определена на 900 млн. лв.

БАКЕП обръща внимание, че българският бизнес разчита на НПВУ като първия и основен източник на европейска подкрепа за инвестиции, с които да се адаптира към ожесточената глобална конкуренция и променено търсене вследствие пандемията на фона на това, че българската икономика е най-изостаналата в ЕС.

Експертите напомнят, че допълнителното задлъжняване на бизнеса ще задълбочи необратимо изоставането на българските фирми спрямо конкурентите им в развитите икономики и ще доведе до дългова спирала.

Нуждата от грантове за бизнеса в тази ситуация е очевидна, като слабото усвояване на европейския ресурс за портфейлни гаранции досега ясно показва коя е необходимата посока за подкрепа на растежа на икономиката. От общо 657.9 млн. лева предвиден ресурс за портфейлни гаранции, размерът на потвърдените за гарантиране кредити към края на април 2021 г. възлиза на едва 190 млн. лв. или по-малко от 29% . От обявената преди повече от една година програма за 2 милиарда и 500 милиона лева антикризисни кредити с портфейлни гаранции от ББР до днес са взети едва 289 млн. лв. кредити (при предоговорени близо 9 млрд. лв.).

Вижте цялото писмо от БАКЕП до правителството

ОЩЕ....,

Новини

Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) отбелязва своя 10 годишен юбилей!

10_BAKEP.jpg

През 2009г. една от първите консултантски компании по европейско финансиране покани най-големия си конкурент да основат сдружение на евроконсултантите, за взаимопомощ и в помощ на държавата в усвояването на европейските пари.Вижте още...

Българската асоциация на консултантите по Европейски програми

Българската асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) е първата и единствена по рода си неправителствена професионална организация на консултантски компании и независими експерти, чиято сфера на дейност е фокусирана върху пълноценното и ефикасно усвояване на средствата от Европейските фондове, като инструмент за постигането на целите на регионалната политика на Европейския съюз.

Учредяване

Една от съществените предпоставки за учредяването на БАКЕП бе ниската степен на реална асимилация на предоставените на Република България финансови средства за устойчиво повишаване на конкурентноспособността й и подобряване на цялостното й социално-икономическо развитие, което породи необходимостта от наличието на ефективен и надежден партньор за правителството на Република България при приложението и управлението на Европейските фондове, който да съдейства за налагането на прозрачни правила и борба с корупционните практики и да предоставя висококвалифицирана експертна помощ на публичния и частния сектор при усвояване на средствата по Европейските програми.Въз основа на проведеното на 30 октомври 2009 г. учредително събрание и взетото единодушно решение за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел БАКЕП – сдружение за осъществяване на дейност с обществена полза, на 06 ноември 2009 г. Софийският градски съд взе решение по фирмено дело номер 650/2009 за вписване на БАКЕП в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


Ползи от членството

  • Фокусирани усилия за подобряване на условията и средата за развитие на всички членове, което практически води до повишени печалби;
  • Пряк достъп до висши държавни служители, пред които се поставят наболели проблеми, казуси и нормативни пречки и лобиране за по-бързото им решаване;
  • Защита на репутацията, имиджа и интересите на членовете;
  • Участие в съвместни мероприятия с представители на международни организации, където се създават реални бизнес контакти и се набират нови клиенти;
  • Бърза информация за очаквани промени в бизнес средата и възможности за приспособяване към тях;

Цели и мисия

Както частният бизнес, така и общественият сектор на Република България трябва да се възползват в максимална степен от предоставеното финансиране и безвъзмездни помощи по множество разнообразни проекти и програми, посредством които регионалната политика на ЕС цели прехвърлянето на ресурси от богатите към по-бедните райони на общността, които се нуждаят от модернизация и повишаване на конкурентноспособността им, като се спазват принципите на устойчивото социално-икономически развитие. За сравнително нови страни-членки като България, това е практически единственият сигурен начин за бърза икономическа интеграция и чувствително намаляване на различията в стандарта на живот и условията за развитие.

Мисията на консултантите по усвояването на евросредствата е да осъществят и гарантират качествена подготовка, изпълнение, управление и отчитане на проектите, доказвайки целесъобразността на инвестиционната идея и улеснявайки цялостния процес за отпускане и получаване на субсидиите, както за самите бенефициенти, така и за Управляващите органи по съответните програми.

Концентрирайки задълбочените познания и натрупания опит на своята подбрана членска маса, БАКЕП представлява уникална по свояща същност и специфика професионална структура, която предоставя безвъзмездно и своевременно своята експертна помощ на органите, носещи отговорност пред Европейската комисия, за успеваемостта и ефикасността от приложението на еврофинансирането в Република България. Продължава...

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)