Членство в БАКЕП

Членуването в БАКЕП е доброволно, като за пълноправни членове на БАКЕП се приемат както юридически, така и физически лица, предоставящи качествени консултантски услуги на българския бизнес и обществения сектор в областта на осигуряване на инвестиционно финансиране - цялостно проектно консултиране, разработване и управление на проекти в рамките на различни донорски инструменти за финансиране. В членствените правоотношения с БАКЕП всеки член-юридическо лице се представлява от представляващото го по закон или изрично упълномощено за целта лице.

Дейността на настоящите и потенциални членове на БАКЕП не трябва да противоречи на заложените принципи в Етичния кодекс на Асоциацията и е желателно пряко или косвено да съпътства постигането на нейните цели.

Всеки член на БАКЕП има право:

 1. да участва в работата на Общото събрание;
 2. да избира и да бъде избиран в органите на Асоциацията;
 3. да участва в обсъждането и решаването на въпроси от общ интерес;
 4. да се ползва от дейността на Асоциацията и да търси защита на професионалните си интереси чрез нея;
 5. да бъде своевременно информиран за всички актове и решения на Асоциацията и нейните органи;
 6. на свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на Асоциацията;
 7. да напуска доброволно Асоциацията при условията в Устава;
 8. да внася предложения за изменение и допълнение на Устава или за промяна организацията на работа на Асоциацията.

Всеки член е длъжен:

 1. да спазва Устава и решенията на органите на Асоциацията;
 2. да изпълнява в срок имуществените си задължения към Асоциацията;
 3. да не използва по какъвто и да е начин участието си в Асоциацията за цели, които противоречат на Устава и да не уронва с действията си доброто име и престижа на Асоциацията;
 4. да уведоми незабавно УС на Асоциацията за настъпили промени в идентификационните му данни и представителството му, за започнало производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация на юридическото лице.

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)