Коментари и предложения на БАКЕП относно Проект на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за програмен период 2014-2020г. от м. април, 2014г.

Становище на БАКЕП по Междинния доклад за предварителна оценка на ОПОС 2014-2020, във връзка с провеждане на писмена процедура за вземане на решения по реда на Раздел IV от Правилата за организацията на дейността на работната група за изготвяне на ОП

Коментари на БАКЕП по концепцията на втория вариант на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

БАКЕП счита, че подробните и критични коментари, които бяха изпратени от Асоциацията по първата чернова на ОПИК са взети предвид и отразени в много висока степен.Също считаме, че втората сега предложена чернова отговаря като цяло на интересите на бизнеса. При условие, че новата оперативна програма бъде разработена на база на настоящата втора чернова на ОПИК, то тази програма ще бъде правилно позиционирана и ще има реален положителен ефект върху конкурентоспособността на предприятията.

Коментари на БАКЕП относно обобщения материал, който отразява напредъка в работата на създадените екипи по разработване на първи драфт на ПРСР 2014-2020 г.

Предложения на БАКЕП за подхода на финансиране на мерките за екоиновации по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Околна среда 2014-2020г.“

Становище и коментари на БАКЕП по получени документи, свързани с подготовката на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020"

Становище и коментари на БАКЕП по получени документи, свързани с подготовката на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)